Neviditelný pes  |  Europe's  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 28.5.2002
Svátek má Vilém
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Po sjezdu.
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Mediální medy
 >Z PRAHY: Odpady - vítězství zdravého rozumu
 >VOLBY: Komunisté do vlády? Proč ne!
 >O KNIZE: Chrudošiví jsou borolové.
 >ÚVAHA: To bude sranda
 >DOPRAVA: Ovládnou lodní dopravu v ČR rejdařství z EU?
 >ARCHITEKTURA: Geniální Carlo Scarpa a hřbitov Brioni
 >ZAMYŠLENÍ: Koho Volit ? Úvaha frustrovaného voliče
 >ZEMĚDĚLSTVÍ: Podílnictví v listinné podobě
 >PŘÍRODA: Seznamte se s krtkem
 >V Turkmenistánu už doktory nepotřebují
 >ZDRAVÍ: Nejrozšířenější forma demence
 >PENÍZE: Hypotéka, základní kámen banky
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kultura  >>  Literatura  
 
28.5. O KNIZE: Chrudošiví jsou borolové.
Václav Vlk

Já tomu věřím. Nevím sice, kdo to jsou "borolové" a proč jsou "chrudošiví" ,ale té holčičce, v té klasické sci-fi povídce , která zašeptala tuto větu a v ruku v ruce se svým malým bratříčkem se rozplynula před očima užaslých rodičů,aby zmizela v jiném, nám neznámém světě ,kde platí jiná slova a jiné dimenze , věřím. Určitě jsou "chrudošiví!". Tam za oponu.
Věřil jsem tomu o " borolech" už tehdy ,když jsem to prvně četl. I když se mi tak knížka postupem doby někde vytratila, snad sublimovala, snad ji někdo ukradl, možná odešla za těmi dětmi. Věřil,ale jistý jsem si nebyl. Dneska už jsem. Dostala se mi do ruky jiná knížka. Knížka o "superstrunách " a "hledání finální teorie" na základě Einsteinovy snahy "osvětlit fungování vesmíru s jasností nikdy předtím nedosaženou a umožnit nám tak stát v bázni před jeho čirou krásou a elegancí".
Proto se ta kniha jmenuje "Elegantní vesmír". A je to kniha neuvěřitelná, strašlivá, k nepřečtení . A je krásná. Ukazuje vědu jako něco, co se pomalu vymyká běžnému chápaní, (tedy mému určitě) a co se pomalu stává něčím, kde například existují věci a materie které trvají a existují tady a zrovna před vámi tehdy a jen tehdy ,když se na ně díváte.A když se na ně nedíváte tak jsou "někde jinde kdekoliv ve vesmíru čas vlastně možná není a není ani nic, co by bylo pevné a je jen množství záhadných "strun".
Je to svět kde se poznání nedá vyložit běžnými lidskými slovy a běžný postupy. Když se chceme v tomto světě nových fyziků, na něco podívat, musíme se dívat někam jinam . Nic vám to nepřipomíná z pohádek a bájí, kdy se díváme na východ,abychom viděli západ, kde věci vzdálené v prostoru a čase můžeme vidět v křišťálových koulích a nad parami v tajemných jeskyních? V knize "Elegantní vesmír" autor vysvětluje,jak abychom se mohli něco dozvědět o základních a neznámých částech , o tom základu vesmíru ,musíme do těch nejmenších materií střílet jinými malými materiemi . Pak poznáme z odrazu toho, co se stane , to co vlastně zkoumáme. Jak to říkali ti staří Řekové o pozorování stínů na stěně jeskyně? Čtete a máte pocit ,jakoby ti moudří dnešní pánové, usazení uprostřed obrovských počítačů a mající k dispozici urychlovače , seděli duševně bok po boku starých Řeků, těch geniálních pederastů, vynálezců vědy i demokracie, a vyslovujících věty, které se dnes pokoušíme s obtížemi v celém jejich významu rozluštit.
Čís tuto knihu , znamená něco jako rozmlouvat s Marťanem. Hned předvedu: Autor používá pro vysvětlení, těch jednoduchých ,( podle něj), naprosto jasných faktů například takovýhle vět: "Předně z předchozího argumentu plyne, že potenciální subplanckovské fluktuace prostoru jsou artefaktem formulování obecné relativity a kvantové mechaniky v jazyku bodových částí:"
To je přeci naprosto jasné!'?! Přesně vysvětleno.! Vy tomu nerozumíte ?No to se divím., Mně je to jasné, asi tak, jako že "borolové jsou chrudošiví". Úplně elementární, že milý Watsone.
Já autorovi věřím. Ale pokud je pravda to co on říká , pak knihovník v těle orangutana , či možná orangutan s funkcí knihovníka , pojídající banány a vyjadřující se slovy "Ooooook ",a " Ok, Ok" je ta nejpřirozenější věc. Na Neviditelné Universitě ve slavném městě Ankpomorkh . Myslíte si žene? A proč ne,když "se dimenze mohou svinovat do tvaru sféry". Pro pochopení nás duševně pomalejších, je to názorně nakresleno na obrázcích. Třeba jsou tam nakreslené takové trojúhelníkovité klínky, jeden nad druhým, nad základní plochou což doplňuje text pod obrázkem:" Pokusy spojit obecnou relativitu s kvantovou mechanikou narážejí na zuřivou kvantovou pěnu, vynořující se na nejvyšší úrovni zvětšení". Tohle já říct v době mých studií naší fyzikářce, tak mne nechala zastřelit na školním dvoře školníkem.

Na dalším obrázku je nějaká koule v mírně prohnuté síti a vše je doplněno textem, že " Země se drží na oběžné dráze kolem Slunce proto, že se kutálí údolím v zakřiveném prostoru ".Čtu li to, je mi jasné, že není žádný důvod proč by nemohla existovat bedna z dřeva hruškovníku, která má stovky nožiček a v které je uloženo nejen prádlo dotyčného majitele, ale i celý Vesmír a stačí jen říci co potřebujete a požadované vypadne ven.
Čtete li Elegantní vesmír, pak jsou věci jako "živá či mrtvá voda " z našich pohádek trapně realistické materie, kouzelnících posílající obrázky sem a tam mají jen lepší TV techniku než my momentálně a postarat se,aby slavné obrovské kameny z Baalbeckých teras skutečně na sebe přiléhaly na milimetr je úplná brnkačka.
A pochopil jsem také, proč většina slavných fyziků věřila v Boha, nikoli nějakého "třídně, národnostně a nebo politicky zařazeného " ale v Boha, který jediný mohl dokázat vytvořit Vesmír a Čas a vše, co je kolem nás. Jiné vysvětlení totiž obyčejný lidský mozek , pokud nechce zkolabovat, tedy zbláznit se, nenapadá.
Věřím že "borolové jsou chrudošiví" a že lze zkoumat částice hmoty, které nemůžeme ani pojmenovat a tak, abychom mohli vůbec používat lidského jazyka , jak praví text knihy:"Budeme i nadále mluvit o "elementárních částicích, " přičemž budeme mít na mysli "drobné kousky vibrující struny, které jako elementární částice jen vypadají".
V tomto světle jsou všechny záhady dávných dob jen fyzika , které nějak dodnes nerozumíme. A nakonec se , jako součást existence nějakých strun, protože hmota se nikdy nemůže ztratit, hypoteticky strašivě budu smát až svým způsobem bude ten blázen Dänniken mít vlastně pravdu. A to v tom, že jsme jen něco, co neví co samo vlastně je, kde vlastně je a kam a odkud směřuje.
Prý, tvrdí se v knize, existuje "nulaprostor" a základní částice přírody prý nejsou, jak se zdá body,ale spíše vlnící se "kapky" nebo oblázky. "
V tom případě proč by Zeměplocha skutečně nemohla být umístněna na hřbetu 4 slonů, kteří stojí na krunýři želvy Atun a společně plují vesmírem?
Možná se divíte, proč vám ti všechno píšu. Abych vás navedl na zajímavou knížku? Jistě. To taky. Ale hlavně protože přátelé, já jsem už asi měsíc na straně 144.A ne a ne se dostat dál. A jak říkají psychologové, nejlepší je se vypovídat. Člověku se uleví a zlomí trauma. A osvobodí se.
Uvidíme zítra. Čeká mne kapitola: " Pouhé kejkle?".
Václav Vlk
P.S. Skutečně je to knížka o fyzice.Články z oblasti, biologie, historie, filosofie, matematiky, medicíny... a i další články tohoto autora naleznete ve vědecké sekci Neviditelného psa UNIVERSUM
Další články tohoto autora:
Václav Vlk

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: