Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 23.1.2004
Svátek má Zdeněk
  Výběr z vydání
 >NÁZOR: Důchodová reforma se zcela jistě nepovede
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla!
 >SVĚT: Nakřáplé filipíny 4 : kontrasty
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - sportovní střelnice
 >PSÍ PŘÍHODY: Ve sněhu na Dívčích hradech
 >POSTŘEH: O barvě
 >NÁZOR: Otázka svobody v povinném spoření
 >Radčin světelný gramofon: Deníček Alicie Keys
 >SVĚT: Atlantická halekačka (2)
 >Odtrhnout dítě od rodiny je jednoduché
 >SVĚT: Nakřáplé filipíny 5 : k příbuzným a hodování
 >MEJLEM: Několik originálních vtípků od čtenářů
 >PENÍZE: Hypotéky: méně peněz pro více lidí?
 >VĚDA: Lokalita pro ITER: Velká politika nad velkou vědou aneb Tak kdo si zaslouží to první umělé Slunce?
 >SOFTWARE: Legální či...?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
23.1. SVĚT: Atlantická halekačka (2)
Podepsán Publius

Skutečný svět

Thomas Friedman v Newyork Times (6) diskutuje různé důvody pro zásah proti iráckému diktátorovi Husajnovi: Podle Friedmana skutečným důvodem útoku na Irák byla potřeba uhodit na někoho v „Arabské ulici“ , aby se odčinily důsledky stáhnutí se ze Somálska, které vedly Al-Kajdu k mylné víře, že Spojené státy, podobně jako kdysi byl Sovětský svaz, jsou supervelmocí stojící na hliněných nohách. Afgánistán nestačil a možná že ani Irák nepostačí. Spojené státy jsou znepokojeny možností, že Irán, který podobně jako Irák má ropné zdroje, může vyvíjet chemické nebo nukleární zbraně hromadného ničení.
Politika založené na hobbesovské filosofii se řídí dynamikou mocenských os a koalicí. Prezident Bush do Osy zla zahrnul Irák, Severní Koreu a Irán ve své řeči o Stavu Unie v lednu 2002, kdy vyhlásil tzv. Bushovu doktrínu (7). Podle této doktríny USA může a bude jednat i bez souhlasu OSN a svých spojenců v NATO, a to i předem, tedy preventivně, proti takovým státům, které by mohly v budoucnosti představovat nebezpečí pro Spojené státy. Proti zlým medvědům, kteří by také chtěli mít pušku. Byli jmenováni další kandidáti na zlé medvědy, Kuba, Sýrie a Lybie (8). Podle některých i Rusko a Čína (9). Tyto země se nyní musí vypořádat s tím, že hobbesovská filosofie, na níž je Bushova doktrína založena, je uváděna do praxe. Rusko, nepříliš potěšeno možností že by americká sféra vlivu obsahující nový pacifikovaný Irán mohla nejen dosáhnout bývalých hranic Sovětského svazu, ale také třeba i obsáhnout Kazachstán a Gruzii, začíná vzpomínat na časy, kdy Stalin byl hobbesovským hráčem a nafta z Kazachstánu tekla do Ruska (10).
Logika mocenské politiky v hobbesovském světě, zákon akce a reakce, vyžaduje koalice, které mají naději na přežití. Když v předvečer druhé světové války Mussoliniho Itálie opustila Ligu národů a napadla a okupovala Habeš a Albánii, když Německo anektovalo Rakousko a napadlo Polsko, nebyla to ještě světová válka. Byl to předvečer války. Prázdnota řečí Ligy národů byla předvedena, její bezmocnost projevena, a platnost hobbesovské filosofie prokázána (11). Lidé a národy se právem začaly ptát:

„K čemu vlastně je ta Liga národů? Má smysl na ni spoléhat?“

Dnes OSN má potíže s tímto americkým argumentem: Co už se stalo stalo se. Musíme teď spolupracovat a společně přebudovat Irák. Kdo nám nepomohl v boji, nedostane zakázky na přebudování. Jako tehdy i dnes se národy táží

„K čemu vlastně slouží OSN?”

Je to opravdu jen debatní společnost, „francouzská kavárna”, jak ji pohrdavě přezdívají neokonzervativci? Výsledek náhlých změn v předvečer válek nelze předvídat. Z americké perspektivy druhá světová válka začala v roce 1942, kdy Japonsko napadlo americký Pearl Harbor a zničilo v přístavu americkou pacifickou flotilu. Tento akt, podobný ve své sebevražedné zvrácenosti útoku Al Kajdy na newyorská Dvojčata, rozhodl o výsledku poslední světové války. Tento akt agrese měl kořeny v nepotrestaných útocích Japonska na Koreu a Čínu, které byly inspirovány úspěšnou agresí fašistické Italie a později Hitlerovského Německa v Evropě (11). Může Bushova doktrína vést tomu že role OSN by byla převedena na dvě osy či koalice?

Dynamika na dvou škálách - laviny a chaos

Amerika je dnes Buridanovým oslem. Oním známým oslem františkánského mnicha, který stál mezi dvěma stejně lákavými kupkami sena, nemohl se rozhodnout a chcípnul. Ve skutečném světě osel nechcípne protože procesy druhého řádu, procesy které normálně můžem zanedbat, rozhodnou za něho. Třeba motýl u jedné kupky otevře křídla a ta zavoní silněji. Když se osel vydá tím směrem, motýl ovlivnil proces prvého řádu. Je to jako když člověk spustí lavinu a tím uvolní síly které nemůže kontrolovat. Moderní teorie Dynamických systémů na vice škálách (multi-scale dynamics), vysvětluje potenciál pro takové lavinové procesy, okamžiky které mohou změnit průběh historie, nestabilitou. Ve výjimečných situacích, v těch oslovských situacích, jsou síly prvého řádu vyváženy a síly druhého řádu, třeba motýlové, určí kterou ze dvou možných cest se vývoj bude ubírat.

Anglický teoretický fyzik, pro tentokráte ne Hawkins, ale jeho žák Peter Russel, (12) applikoval teorii dynamických systémů na presidentské volby ve Spojených státech. Na příkladě chaotického systému t.zv. „Lorenzova atraktoru“ Russel illustruje nestabilitu v současné americké vnitřní politice. Na internetu je možné najít grafické znázornění Lorentzova atraktoru (13), mimo jiné na této webové adrese:

http://www.cmp.caltech.edu/~mcc/chaos_new/Lorenz.html

Zde se bod v rovině každé čtyři roky vrací na stejné místo, místo ve středu motýla, k bodu, kdy osel musí učinit rozhodnutí. Podle Russelova výkladu jsou volby amerického prezidenta, tj. listopad roku 2000, 2004, 2008 atd. takovým bodem. Pokud je zvolen demokrat, vydá se bod reprezentující stav Ameriky na oběh levého křídla motýla, aby se za čtyři roky vrátil k novému rozhodnutí. V posledním rozhodnutí, před třemi roky se bod vydal na oběh křídla pravého když se stal presidentem Bush. „Příčinou“ toho vítězství bylo, že si úřednice v jistém okrese na Floridě vymyslela nový formát volebních lístků, tak zvaný „motýlový“, čímž zmátla dostatečný počet voličů, kteří, předpokládá se, chtěli volit Al Gora, ale vyplnili svůj volební lístek špatně. Má se za to, že to úřednice neudělala úmyslně. Byla to zvláštní koincidence, která ovlivnila historii.

Ta skutečnost, že slovo motýl se zde vyskytuje ve třech významech - „motýlí efekt chaosu“, motýlový volební lístek a jako tvar Lorentzova atraktoru se svým levým a pravým křídlem, je ovšem také jen náhoda a doufáme, že tato bude bez následků.

I bez internetu a matematických teorií lze již nyní vidět, z diskuse a předvolebních průzkumů, že americké prezidentské volby v roce 2004 budou opakováním situace v roce 2000: americký oslík bude nerozhodný a motýl či motýlové procesy druhého řádu rozhodnou za něj. Nevíte o nějakých procesech druhého řádu, které by mohly rozhodnout příští americké volby?

REFERENCE

Všechny zdroje jsou volně přístupné na Internetu v angličtině. Některé pasáže jsou zde citovány a jsou přeloženy do češtiny autorem tohoto článku, a to pro účely recenze, v souhlasu s mezinárodní konvencí o ochraně autorských práv. ( „fair use of copyrighted material“)
 1. Hlavní důvod Friedman v článku v Newyork Times „Musíme vybudovat pokrokový Irák“ cituje několik důvodů k akci „Irácká Svoboda.“
  Vysvětluje že hlavní důvod k útoku na Irák byla potřeba uhodit na někoho v „Arabské ulici“, aby se odčinily důsledky stáhnutí ze Somálska. Stažení vedlo radikální muslimy k mylné víře, že Spojené státy, podobně jako kdysi byl Sovětský svaz, jsou supervelmocí na hliněných nohou.

 2. Bushova doktrina
  Chronologie událostí které vedly k vytvoření a vyhlášení Bushovi doktriny
  ( podle organisace PBS jež je podobná stanici české veřejné televise>

 3. Možná bychom měli přidat také Kubu, Lybii a Sýrii Osa zla se rozsiruje
  (US expands axis of evil)
  Podle konzervativního tisku v USA Bushova doktrína a válka proti teroru jsou jedno a to samé a mohou vést k dalším nezbytným krokům, útokům na další terče.
  (US expands axis of evil)


 4. Možná bychom měli také přidat i Rusko a Čínu


 5. Reintegrace
  Unie bývalých sovětských republik, (CIS = Unie nezávislých států) Rusko, Ukrajina, Kazachstan,... včera zahájily akci vedoucí k re-integraci Sovětského svazu podepsáním rozsáhlé ekonomické smlouvy.
  ( Financial Times , UK - 20 Sep 2003 (Union of former Soviet states Russia, Ukraine,Kazakhstan and ... yesterday launched a drive to re-integrate the former Soviet Union, with the signing of an ambitious economic union treaty)


 6. Tvoření koalicí a os před Druhou světovou válkou
  • Předvečer války ;

   Italská armáda provedla invazi do Albánie 7.4.1939 a Mussolini přinutil italskou vládu k tomu, aby vystoupila z Ligy národů.... Neúspěch Ligy se stal zřejmý, když agrese Japonska, Itálie a Německa zůstaly nepotrestány.
   (On April 7, 1939 the Italian army invaded Albania, and Mussolini forced its government to resign from the League...Perhaps the League had helped to prevent small wars and through cooperation brought more collective consciousness into international affairs, but its failure had become overwhelmingly obvious when the aggressions of Japan, Italy, and Germany brought on a second world war that many had feared.)

  • Liga Národů

  • Italský útok na Habeš (Etiopii)
   Dnes je OSN v situaci, v níž byla Liga národů před druhou světovou válkou. Nejen Irák a Irán si kladou otázkou „K čemu je to dobré?“>
  • OSN

  • Historie varuje

   Historie varuje: Jak to vypadalo v předvečer druhé světové války:
   (Warning of History: Prelude to war)


 7. Peter Russel a motýlí volební lístky
  Peter Russel vysvětluje, jak motýlí volební lístky v zapadlém okrese na Floridě asi měly nedozírné důsledky. Tyto lístky byly novým designem volební úřednice, která chtěla naměstnat hodně kandidátů na jednu stránku. Byly ale nepřehledné a způsobily, že mnoho hlasů liberálních občanů, většinou penzistů židovského původu, kteří obvykle hlasují pro demokraty, bylo započítáno kandidátovi fundametalistické křestanské strany. Bylo to tolik hlasů, že kdyby připadly Gorovi, celá ta další oslí serenáda s přepočty by se nekonala a Gore by byl prezidentem. Historie by byla jiná. Toto se neopakuje v každých volbách, ale v roce 2004 budeme mít další, možná již poslední, nerozhodnou situaci. Kdo bude hrát roli motýlů v příštích volbách?


 8. Lorenzův Attractor applet

  Tento malý program (applet) ukazuje vývoj systému pohybem bodu v rovině. Pohyb není ani periodický ani náhodný - je chaotický. Bod se vrací znovu a znovu do středu osmičky, kde se octne ve známé „oslovské situaci“. Buď nyní opíše pravou anebo levou smyčku. Pod drahou bodu si můžeme představit varianty americké politiky. Každé čtyři roky se rozhoduje, zda Amerika bude mít pravicovou, konzervativní vládu republikánů anebo (sociálně) demokratickou vládu v Bílém domě. Ovšem v tomto jednoduchém programu nejsou žádní motýli (kromě toho, že ty dvě smyčky ležaté osmičky vypadají trochu jako křídla motýla), a tak jsou to malé zaokruohlovací chyby, které rozhodují o tom, ke které kopce sena se oslíček přikloní, které křídlo motýla bod oběhne.

  V tomto jednoduchém programu se stejná situace opakuje znovu a znovu, bez konce. Ve skutečném životě se vynoří i procesy třetího řádu. Pomalé lavinové procesy nedovolí, aby se stejná nerozhodná situace opakovala znovu a znovu: Pokud Bush bude znovuzvolen v roce 2004, Republikánská strana bude natolik posílena že to asi bude zase hobbesovský konservativec, rebublikán, který vyhraje v roce 2008. V tom případě bude Amerika, a tedy i zeměkoule, na cestě ke konfrontaci mezi dvěma osami, mezi Osou zla a dnes zárodkem druhé osy tzv. „koalicí“ Druhá osa dnes ještě nemá obecně přijaté jméno i když byla již ukvapenci nazvaná Osou pokrytectví a podvodu .

Další články tohoto autora:
Podepsán Publius

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku