Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 30.1.2004
Svátek má Robin
  Výběr z vydání
 >FEJETON: Odpudivé vlastnosti: závist a podezíravost.
 >POLITIKA: Živnostníci - řeší se důsledek nebo příčina?
 >GLOSA: Kauza Kalášek
 >FEJETON: Temné a svítící vagóny
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Měnová reforma
 >PSÍ PŘÍHODY: Oblíbená zábava
 >ŽIVOT: Reklama s bambulí
 >VÍKENDOVINY: Na obzoru plachta bílá - jsou to uši krokodýla!
 >NÁZOR: Žijeme v policejním státě?
 >NÁZOR: Mazat jména v seznamech StB, či nemazat?
 >SPOLEČNOST: Problémy s americkým vízem
 >SVĚT: Nakřáplé filipíny 8 : do hor k bývalým lovcům lebek
 >PENÍZE: Volný pohyb zboží
 >NÁZOR: Trocký putuje do vyhnanství, aneb jak se trpělo za Cara
 >CHTIP: Nováček v nudistickém klubu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  >>  Ukrajina  
 
30.1. NÁZOR: Trocký putuje do vyhnanství, aneb jak se trpělo za Cara
Jan Beneš

Samozřejmě, vyprovokoval mne článek pana Lowella z 15.XI. ale ještě víc více než mnohé naprosto indolentní komentáře. Zajisté: V hloub dolů, temných do šachet. vás provoď trpělivost hrdá, nezajde vaše práce tvrdá, ni myslí vašich orlí vzlet,.. sepsal Puškin (přeložil Hrubín), který ovšem zemřel roku 1837 (tedy v době, kdy se u nás stavěla koňka do Lince). Ale sílu těch veršů jsme pochopitelně vztahovali i na dobu pozdější.
Měl jsem v rodině člověka z 11 dětí, který odešel pracovat do Ruska roku 1906 a celý život pak vzpomínal na Rusko před revolucí jako na báječnou zemi, kde si mohl vydělat za měsíc na koně, cosi o čem se nikomu z jeho rodiny v Rakousku nemohlo ani snít.
Přibližně téhož roku. vezli do vyhnanství Bronsteina-Trockého a takto na carský útlak bořitel slušného světa vzpomíná ve svých pamětech. (Přeložil Vl. Burian, předmluva Ferdinand Peroutka, vydal František Borový 1933) I praví nám soudruh Trocký o tom útlaku toto:
3.I.1907 Už dvě nebo tři hodiny jsme v koncentračním žaláři. Přiznávám se, že jsem se s nervosním nepokojem loučil se svou celou v domě vyšetřovací vazby. Tak jsem přivykl této malé kajutě, kde bylo lze dobře pracovat. --- Převezli nás sem dnes neočekávaně, bez ohlášení. V přijímací síni museli jsme se převléci do trestaneckých šatů. Vykonali jsme tuto proceduru se zvědavostí školáčků.--- 10. ledna Vzbudili nás dnes o půl čtvrté - většina nás sotva ulehla po hře v šachy - a oznámili, že nás v šest odvezou. --- Vůz třetí třídy máme zvláštní a dobrý, každý má tu místo na spaní.---11. ledna. Je-li strážní důstojník úslužný a laskavý, o mužstvu to není ani třeba říkat.--- Telegraf hlásí předem náš příjezd na stanice, kde máme být zásobeni vodou, horkou vodou na čaj a jídlem. Po této stránce jedeme nad pomyšlení. Ký div, že si jeden nádražní hostinský učinil o nás tak velké mínění, že nám skrze eskortu nabídl třicet ústřic. ---16.ledna Chovají se k nám tak jako dřív velmi ochotně, někdy až příliš ochotně,.--- Tak například objednali pro nás telefonickly zboží na výběr ze všech obchodů, ale zároveň nedovolili procházku ani na dvoře vězení.
V Pokrovském 18. ledna "Vy nejíte ryby? Já vám usmažím kotletu, mně je to jedno."
12. února 1907 dojede vyhnanec do Berezová, (1000 obyvatel, posádka 50 vojáků) V cele nás překvapil velký stůl pokrytý ubrusem, ohýbané židle, lombrový stolek, dva svícny se svíčkami a rodinná lampa.---

18. února Trocký z tohoto vyhnanství uprchne. ---
Po mém prohlášení, že pro nemoc a únavu nemohu hned jeti dále a dobrovolně, že nepojedu, mne ispravnik po poradě s lékařem nechal několik dnů odpočinku v Berezově. --- Cestovní pas a peníze jichž je třeba jsem měl schovány v podešvu boty.---

Najme si jakéhosi Nikifora, který ho má odvézt sobím spřežením, jenže Nikifor se stihne v den útěku opít a tak je ho třeba odložit až vystřízliví. Nicméně 2. února už je ve vlaku Permské dráhy (a posílá ženě domů telegram, aby mu přijela naproti do Vjazmy) a 2. března je v Petrohradu.
Myslím, že jde vcelku o velice trefné líčení carského útlaku. Doslova utrpení chleba s máslem. Asi jako když jsme v československé base dostávali Olbrachtovo Zamřižované zrcadlo. Nevýslovné tři týdny utrpení v Masarykově republice, za vyzývání vojáků ke zběhnutí a službě v Rudé armádě (1921) anebo líčení S.K. Neumanna vězněného (1893) po procesu s Omladinou na Borech. (76 osob dostalo celkem 96 let, Neumann 3, odseděl si rok).
Jídlo z restaurace, psací potřeby a (výhoda politického vězně) petrolej, aby si mohl svítit i po večerce. Reálie zůstala, až na ten petrolej, shodná. Na Borech už byla elektřina. Též až na to, že v cele, kde byl S.K.Neumann svůj celý rok (vlastní volbou) v samovazbě, nás bylo sedmnáct.
Další články tohoto autora:
Jan Beneš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku