Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 1.12.2004
Svátek má Iva
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: ODS na rozcestí
 >PRÁVO: Kauza Vladimír Železný v Evropském parlamentu
 >SVĚT: V kaňonech Utahu (2)
 >MÉDIA: Válka o Novu (5.)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Mobilův pád do hlubiny
 >ÚSTAVA MĚSTA KOCOURKOV: Preambule a Hlava I. Listina základních práv a svobod
 >PENÍZE: Rovná daň – mýtus a realita
 >PRÁVO: Nemilá příhoda s Telecomem
 >PSÍ PŘÍHODY: A máme prosinec a tudíž vánoce na krku
 >PRAHA: Otevřený dopis Dopravního podniku ministrovi vnitra
 >SPOLEČNOST: Máme svobodu! ... skutečně máme?
 >USA: Výhody a nevýhody přílišných vzdáleností
 >POLEMIKA: Menší slovní útoky
 >ARCHITEKTURA: Pozvánka na křest knihy o prof. Sokolovi
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Smrdutá značka rasismu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Doprava  
 
1.12. PRAHA: Otevřený dopis Dopravního podniku ministrovi vnitra
Antonín Dub

Věc: Žádost o prošetření jednání Policie ČR ve věci nefungujícího světelného signalizačního zařízení formou otevřeného dopisu

Vážený pane ministře!

V pondělí 22. listopadu 2004 došlo v pražských ulicích k situaci, kterou druhý den komentovala média slovy, že na pražském Smíchově nejezdily tramvaje z důvodů výpadku elektrické energie.

Chtěl bych Vás touto cestou informovat o tom, že jestli došlo toho rána k nějakému selhání, nešlo vůbec o napájení energetické sítě Elektrických drah - trolejové vedení bylo pod napětím - ale selhala Policie ČR, tedy Vaši podřízení.

Před sedmou hodinou ranní se na křižovatce ulic Plzeňská - Tomáškova porouchalo světelné signalizační zařízení. Dopravní podnik hlavního města Prahy bez odkladů o této skutečnosti informoval odpovědné složky a činil tak opakovaně příští hodinu a půl, aniž by po celou tuto dobu zaznamenal odpovídající reakci.

Chci říci, že Policie ČR je na rozdíl od dispečerů dopravního podniku oprávněna jak křižovatku fyzicky řídit, tak nefunkční světelné signalizační zařízení vypnout. Neučinila ani jedno, ani druhé, na místo mimořádné situace se dle mých informací dostavila prvně v půl osmé, aby se zase vzdálila, podruhé po půl deváté a až tehdy křižovatku zprovoznila.

Od sedmé hodiny tak byly tramvajové linky číslo 4, 7, 9 a 10 odkloněny do obratiště Smíchovské nádraží, mezi zastávkami Vozovna Motol - Sídliště Řepy byla zavedena náhradní tramvajová doprava a ze svých pravidelných linek musel být stažen nemalý počet autobusů, které zajišťovaly mezi Andělem a Vozovnou Motol náhradní dopravu autobusovou.

Počítejte, prosím, se mnou: tři tramvajové linky ve špičkovém intervalu 8 minut + linka č. 9, která má interval poloviční. Ve směru do i z centra to je 100 tramvajových souprav za 80 minut! Počítejme v průměru poloviční vytíženost, tzn. 75 cestujících na jeden vůz, 150 cestujících na jednu soupravu. Výsledek je neuvěřitelný: tato záležitost se dotkla minimálně 15.000 cestujících, kteří se možná dostali pozdě do práce, do školy nebo k lékaři a to pouze a jen kvůli jednomu policistovi!

Žádám Vás proto, abyste celou záležitost prošetřil a přijal taková opatření, aby se v budoucnosti nemohlo nic podobného opakovat.

Děkuji Vám za odpověď.

S veškerou úctou

Ing. Antonín Dub
předseda OSPEA

Protože z výše uvedeného dopisu, ani z webové stránky DP Smíchov – tramvaje nejezdí nejsou zřejmy všechny peripetie a odpovědnost jednotlivých složek Dopravního podniku a Policie ČR, požádala redakce NP o objasnění. Přikládáme tedy odpověď redaktora stránek Ospea.cz:

Dispečeři byli na místě mimořádné události, tedy na křižovatce ulic Tomáškova - Plzeňská, bezprostředně po nahlášení závady SSZ a byli tam po celých ne osmdesát, ale více jak devadesát minut (od 6,52 do 8,32 hodin). Pokud jsem se zmiňoval o nepřítomnosti dispečerů, pak šlo o zastávku tramvají Anděl v Nádražní ulici (naše stránky jsou určeny především zaměstnancům DP, kteří to bez bližšího vysvětlování, alespoň co vím z ohlasů na tento příspěvek, pochopili), kam vjely odkloněné tramvaje mající jet původně směr sídliště Řepy, tedy do zastávku Anděl v ulici Plzeňské. Tady dispečeři chyběli a to je to jediné, co mám DP při podobných událostech za zlé. Cestující se vrhnou na šoféra a seřvou ho - koho jiného, nikdo jiný tady není.

Pojďme k porouchané křižovatce: Dopravní podnik hlavního města Prahy nemá možnost situaci ve zmíněném případu nijak ovlivnit. Tramvaj NESMÍ projet návěst zakazující jízdu jinak než na pokyn příslušníka policie, dispečeři DP NEJSOU oprávněni řídit dopravu. Firma ELTODO, která jako jediná servis SSZ zajišťuje má dle smlouvy s radnicí 180 minut na to, aby se na místo poruchy semaforů dostavila a zahájila opravu.

Jde jednoznačně o selhání naší policie - ta může jako jediná složka reagovat okamžitě -má možnost jak řídit dopravu při nefunkčním SSZ, tak vypnout porouchané semafory (křižovatka se pak řídí dopravními značkami). Jedno z toho měla v co nejkratším možném termínu od nahlášení závady udělat.

Dopravní podnik - a jestli se podíváte na naše internetové stránky, myjeme mu hlavu, kde se dá - je v této záležitosti zcela nevinně. Dopravní podnik učinil ve zmíněné chvíli vše, co mu přísluší. Neudělal to jednou, dělal to opakovaně. A dělal to zbytečně! Nejen já, i mí nadřízení jsou pohoršeni a pobouřeni přístupem policie ČR - události z 22.11. jsou totiž zase jen důvodem k tomu, proč se MHD vyhnout a cestovat vlastním vozem.

S pozdravem

Pavel Ďuran


Další články tohoto autora:
Antonín Dub

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku