Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 16.2.2005
Svátek má Ljuba
  Výběr z vydání
 >DOKUMENT: Otevřený dopis premiéru ČR Stanislavu Grossovi
 >GLOSA: Je opravdu hloupej
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Rudé praporky premiéra Grosse
 >POLITIKA: Inteligentní Gross aneb Tak hovoří vysokoškolák
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Ohlédnutí za Valentýnem
 >DOPRAVA: In re Zóna s dopravním omezením
 >VESMÍR: Před 75 lety bylo objeveno Pluto, dodnes ale nevíme, co je zač
 >HISTORIE: Ad vocem bombardování Drážďan
 >PSÍ PŘÍHODY: Slibný pokus o neviditelnost
 >DOKUMENT: Otevřený dopis premiérovi ČR a Veřejné prohlášení předsedy ČP všem občanům ČR
 >SPOLEČNOST: Je správné dělat si ze Židů legraci?
 >CHTIP: Stiažnosť
 >POLITIKA: Důležitost íránské mise
 >POVÍDKA: Nádherná viditelnost
 >PENÍZE.CZ: S cestovním pojištěním až na kraj světa? Rozhodně ne!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Doprava  
 
16.2. DOPRAVA: In re Zóna s dopravním omezením
Honza Značkař

Dobrý den Astone,
K Vaší malostranské anabázi s policistkami: Nejsem právník, ale navrhováním dopravních systémů se živím, tak něco musím vědět. Platí tento předpis, který byste měl umět jako řidič zpaměti (ale kdo mimo řidiče služebně mladší 4 let a nás, které to živí, ho četl??):

Vyhláška 30/2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

§ 6

Platnost svislých dopravních značek

(1) Svislá dopravní značka umístěná vedle vozovky nebo nad vozovkou platí pro celou vozovku v daném směru jízdy.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro
a) zákazovou nebo příkazovou svislou dopravní značku umístěnou nad vyznačeným jízdním pruhem, která platí jen pro jízdní pruh, nad kterým je umístěna,
b) pro svislou dopravní značku upravující zákaz zastavení nebo zákaz stání, která platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u které je umístěna.

(3) Zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající ze svislé dopravní značky končí na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, pokud není dříve ukončen jinak; to neplatí pro omezení vyjádřené svislou dopravní značkou "Zóna s dopravním omezením" (č. IP 25a), které se ukončuje pouze svislou dopravní značkou "Konec zóny s dopravním omezením" (č. IP 25b).

(4) Dočasná neplatnost svislé dopravní značky nebo její části se vyjadřuje škrtnutím nebo překrytím oranžovo-černým pruhem; tímto způsobem však nemůže být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost.

§ 12

Informativní značky provozní

ee) "Zóna s dopravním omezením" (č. IP 25a) a "Konec zóny s dopravním omezením" (č. IP 25b), které označují oblast (část obce apod.), kde platí nebezpečí, zákaz nebo omezení vyplývající z užitých symbolů značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak; dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem,

Jste tedy plně a bez veškeré pochyby vinen. Taky jsem se přes své vzdělání pokoušel v podobné situaci z druhého konce Malá Strany projít přes sličnou policistku správním řízením, (které již vyřizují bytosti mnohem méně éterické) jen se pokuta zvýšila o 500Kč. Nedoporučuju..
Ve spodní části značky není mimochodem nic o vozidlech ale nesmyslná informace "ZÓNA MALÁ STRANA".
Když řídíte, musíte dodržet jen zákazy a příkazy, které Vám uložily značky, ale také tzv. místní úpravu, o té Vás informuje značka IP25a (Jedna už Vám zakazuje parkovat, pokud jedete třeba Vaším obytným autobuskem - a to na hranici Prahy. Když jste ji naposledy třeba vloni v září míjel, měl jste si jí všimnout mezi všemi reklamami a než zas příští rok v červnu pojedete z Prahy, musíte si tu značku pamatovat). Jsou místa, kde uvnitř jedné zóny je druhá přísnější - a pamatujte si jestli platí obě, jedna či žádná ze zrezlých značek, ta větší prý podle místní policie platí i potom, co ji značka IP25b té menší podle odst. 3 § 6 zrušila ?? - viz centrum Olomouce.
Když takovou věc navrhujeme, vždy prosazujeme, že značky jsou tu pro řidiče, z jejichž daní se pořídily, aby se navzájem nezabili a nějak se vystřídali i při parkování. Proto se musí počítat s jejich možnostmi a uvažováním, aby značení všichni rozuměli, a to i ti bez vysokých, středních či vyšších tříd základních škol. Takže i když jsem v zóně, raději ošetřím jako projektant zákaz ještě jednou značkou v každé ulici, když to je obec ochotná zaplatit třeba z peněz z parkovacích automatů (jako je to na Starém Městě - na Malé Straně se má toto zavést brzy také), a sličné policistky se mohou věnovat prohánění skutečných zločinců.

Mimo jiné ukládá nadřazený zákon povinnosti i správcům ulic (Vámi často uváděným kridiotům), ty však policistky do jejich kanceláří pokutovat nechodí:

Zákon 361 o provozu na pozemních komunikacích

§ 78

Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací

(1) Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí tvořit ucelený systém.

(2) Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem.

...

(6) V bezprostřední blízkosti pozemní komunikace v obci je zakázáno umísťovat cokoliv, co by bylo možno zaměnit s dopravní značkou, světelným a akustickým signálem, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace nebo co by mohlo snižovat jejich viditelnost, rozpoznatelnost nebo účinnost, oslňovat účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo rozptylovat jejich pozornost způsobem ovlivňujícím bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Mějte se, do hospody na Malou stranu jezděte radši s AAA-Taxi., taky bez Turba, a pokutu zaplaťte, i když za nic nemůžete.
Ahoj
Honza Značkař


Další články tohoto autora:
Honza Značkař

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku