Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 14.3.2005
Svátek má Rút, Matylda
  Výběr z vydání
 >SPOLEČNOST: Voni že žijí v kapitalismu?
 >POLITIKA: Přeje si Gross, aby byly povodně?
 >EVROPA: Podobnost čistě náhodná aneb Jsme stále stejně nepoučitelní?
 >PRÁVO: Proč jsou drogy nebezpečné
 >EKOLOGIE: Ladislavu Mikovi na cestu - od Šumavy 21
 >DOPRAVA: Jede sedlák do mlejna, čtyřma koňma vranejma...
 >SPOLEČNOST: Liberalismus a utopie
 >VĚDA: Experiment pana Milgrama
 >HISTORIE: Krátká vzpomínka na březen roku 1939
 >HISTORIE: Okupace Mělníka a okolí 1939
 >CHTIP: Nejen pro studenty ...
 >ZÁBAVA: Zážitky z německé vesnice aneb Odkdy husité nosí turbany
 >PENÍZE.CZ: Po Evropě s cestovním, nebo zdravotním pojištěním?
 >EVROPA: Hyenismus v Evropském parlamentu
 >MÉDIA: Každý jsme tou nemocí nějak zasažen

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Doprava  
 
14.3. DOPRAVA: Jede sedlák do mlejna, čtyřma koňma vranejma...
František Ungr

Od nepaměti provází cestování dopravní nehody. Někdy komické a někdy tragické. Podle dnešních statistik je přes 98% těchto nehod způsobeno selháním lidského faktoru. Patrně tomu tak bylo vždycky. Toto selhání se netýká jen dopravy silniční, ale také železniční, lodní, letecké a všech oborů, které vyžadují opak selhávání - spolehlivost lidského faktoru. Tato vlastnost je zbožím výrazně nedostatkovým.

Někdy v šedesátých létech minulého století byl v tehdejší ČSSR poněkud uvolněn trh s osobními auty. Došlo k relativnímu nárůstu počtu (proti předchozímu skoro nulovému stavu) a to vše provázel výrazný nárůst dopravních nehod. Samozřejmě se rozběhla velká diskuse ve všech sdělovacích prostředcích. Podobně jako dnes se tlačilo na tehdejší Sbor národní bezpečnosti a ten slíbil, že s neukázněnými řidiči náležitě zatočí. Mluvilo se o pokutách, přezkušování z dopravních předpisů, kontrole stavu vozidel a podobně. Několik jedinců sice namítalo, že to asi nic nevyřeší, ale byli překřičeni. Naopak různé monstrózní akce jako měsíc bez nehod a podobně měly zelenou. Jednou za mrazivého prosince, při cestě do Prahy, jsem byl na úseku cca 100 km asi 17x kontrolován početnými hlídkami sestavenými z příslušníků SNB, Červeného kříže a dalších, kteří se předváděli jak mohli. Během této akce byl počet nehod mnohem větší než kdykoliv předtím.

Statistiky dokazují, že nejbezpečnější dopravou je doprava letecká. Také tam je oněch 98% mimořádných událostí způsobeno selháním lidského faktoru, ale co do absolutního počtu jsou to čísla velice nízká. Čím dosahují tak výrazných úspěchů ? Obecně lze říci, že mají vypracovanou metodiku, které zamezí, aby se za řídící páky nedostali nevhodní jedinci. Podobně postupují také v dopravě železniční, lodní a vůbec v povoláních vyžadujících vyšší míru spolehlivosti (třeba operátoři parních turbin). Co to vlastně obnáší?

Je známo, že každý jedinec si při narození přinese do života soubor povahových vlastností, který se po celý život nemění (pokud ano, tak jen nepatrně). Některé kombinace povahových vlastností jsou zcela neslučitelné s jakoukoliv činností, která vyžaduje vyšší míru spolehlivosti, sebekázně a odpovědnosti. Uvedu namátkou: prchlivost, vzteklost, pomstychtivost, vztahovačnost, neukázněnost, nespolehlivost, lehkomyslnost, nadměrná suverenita, lenost, lajdáctví, nerozhodnost, zapomětlivost, bázlivost, zbabělost a podobně. On má každý těchto vlastností nějaký kousek, ale u některých jedinců je kombinace a intensita těchto fragmentů přímo vražedná. Také to bylo tehdy předmětem diskuse. Někteří psychologové hovořili až o 20% nevhodných jedinců. K tomu, aby byla zjištěna dispozice zkoumaných jedinců, slouží psychotechnické zkoušky, což je rozsáhlý soubor rozmanitých testů a vyšetření. Taková zkouška trvá dlouho, je pro ní zapotřebí mnoho specializovaných odborníků a je tedy patřičně drahá. Tehdy bylo konstatováno, že se na to půjde jinak. K řidičáku přibyla vložka, na které se při spáchání přestupku procvakla dírka. Kdo měl těch dírek moc, čekalo ho přezkušování a jiné sankce. Základní problém to ovšem neřešilo. Časem se od kupónu na dírky opustilo a vše vyšumělo do ztracena. Obávám se, že se to v nějaké podobě opráší a zavede.

Zákon obecně definuje, že řidičák může mít jen osoba psychicky a fyzicky způsobilá. Proto musí každý uchazeč o ŘP absolvovat lékařskou prohlídku. Její rozsah je minimalizovaný na celkový zdravotní stav, kontrolu zraku (ostrost, barvocit) a sluchu. Lékař má sice možnost, pokud má pochybnosti, vyžadovat další odborné vyšetření, ale děje se tak ojediněle. Ke zjištění psychické způsobilosti to nestačí. Uchazeč to na čele nemá napsáno a ani zkušený lékař to za těch pár minut nepozná. Člověk, který je z hledisky celkové povahové dispozice naprosto nezpůsobilý, to také neví a považuje se za normálního. Takový člověk může jezdit bez problému celé roky, pokud se nedostane do stresové situace, kde zpravidla selhává. Také bývá tvůrcem stresových situací, které nakonec musí vyřešit ostatní. (Příklad: Silnice s plnou čárou a štrůdl vlekoucí se čtyřicítkou. Náhle vzadu vyrazí jeden rváč a začne předjíždět. Stále silně zrychluje. Na horizontu se objeví auto v protisměru. Měl by ještě čas intensivně brzdit a hledat mezírku pro zařazení. Ne - bojuje o každé předjeté vozidlo. Nakonec mu musí udělat místo všichni, jinak to odnesou s ním). Protože takového jedince nelze změnit, je jakékoliv školení, přezkušování a trestání zcela neúčinné. Riziko selhání takových jedinců roste s hustotou silničního provozu, protože s hustotou přibývá stresových situací.

Pokud si prolistujeme obecní kroniky, dočteme se o furiantech, kteří hnali koně s bryčkou cesta necesta a mrzačili koně, sebe a spolujezce. Na těch místech jsou v polích ojedinělé zrezavělé kříže a nikdo už neví proč. Nic nového pod sluncem. Dnes by na ty kříže musela být slévárna. Takže máme problém, který není radno ignorovat. Řešení je otázkou odbornou a nebude snadné ani levné. Dělat mrtvého brouka je ovšem horší. Problém se týká tří ministerstev (doprava, vnitro a zdravotnictví). Jsem zvědav, zda budou reagovat - a jak. Bylo by zajímavé vědět, kolik % nehod u nás způsobují povahově nevhodní jedinci. Možná se tím někdo zabývá, ale nepublikuje.

Nakonec malý dodatek. Obvodní lékař, který vlastně nese svým podpisem a razítkem kůži na trh, nemá možnost vyšetřit dvě velice důležité zdravotní indispozice (na to musí být speciální zařízení). Jsou to šeroslepost a hloubkové vidění. Šeroslepost způsobuje, že dotyčný při zhoršených světelných podmínkách nevidí a porucha hloubkového vidění ztěžuje odhad vzdálenosti. Podle zahraničních údajů také povahově problémoví jedinci mívají na triku těžko vysvětlitelné nehody, které jsou po důkladném vyšetření dobře připravenými vraždami a sebevraždami, přičemž sebevrazi nechtějí jít do pekla sami.
Další články tohoto autora:
František Ungr

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku