Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 5.4.2005
Svátek má Miroslava
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Relikt komunismu
 >USA: Iniciativa šlápnout na lačné advokáty
 >POLITIKA: Neztrácejme ze zřetele počátek Grossovy aféry
 >ROZHOVOR: Benjamin Kuras - Sebemrskačský Západ je ohrožen totalitním islámem
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak jsem padl do pasti v garáži
 >EVROPA: Euroskeptická polemika s Janem Zahradilem
 >EKONOMIKA: Stát by Telecom měl nyní prodat!
 >INTERNET: Netiketa
 >PSÍ PŘÍHODY: Bartovi roste za plotem chytrý soupeř
 >ARCHITEKTURA: Pražské mosty přes Vltavu III
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Košilí konec
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Ostrá stížnost do redakce Reflexu
 >ÚVAHA: Analogie pouze náhodná?
 >DOKUMENT: Prohlášení studentů a učitelů vysokých škol
 >PENÍZE.CZ: Rovná daň: strhne východní Evropa Západ?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Internet  
 
5.4. INTERNET: Netiketa
Petr Kunetka

Co je to Netiketa? Existuje několik definic, z nichž pravděpodobně nejjednodušší a zároveň nejpřesnější je Netiketa = etiketa v kyberprostoru.

Ještě v polovině 90. let většina uživatelů "vyrostla" s internetem, prakticky všichni z nich byli technicky zaměření, rozuměli technice přenosu dat, protokolům a v podstatě tvořili uzavřenou kulturu, ve které existují obecně uznávaná psaná i nepsaná pravidla. I v těchto dobách vznikala snaha o kodifikaci pravidel chování v kyberprostoru, ta se však týkala z velké části buď technických parametrů, nebo naprosto elementárních pravidel pro několik málo nováčků. Mezi nejvýznamnější propagátory netikety u nás v té doby patří p. Bohumila Veselá, jejíž pravidla jsou stále platná, a jsou k nalezení např. zde.

V současnosti internetová komunita rychle roste a mnoho z nově příchozích uživatelů nezná - nepotřebuje znát - vlastnosti protokolů, přenosů dat a další technické záležitosti. Tito uživatelé vstupují do nového kulturního prostředí - a kyberprostor má svou vlastní kulturu - a je pravděpodobné, že se budou dopouštět chování, které je chápáno jako nepřístojné. Mohou nezáměrně urazit mnoho lidí. Nebo špatně pochopit výroky jiných lidí a urazit se tam, kde urážka nebyla míněna. Co je ještě horší, v kyberprostoru se příliš snadno zapomíná, že to, s čím komunikujeme, nejsou jen písmenka na obrazovce, ale jiní živí lidé. Částečně tedy proto, že zapomínají na ostatní lidi, a částečné pro neznalost konvencí se i slušní obyvatelé kyberprostoru - obzvláště noví - dopouštějí spousty chyb.

Existuje literatura, která se snaží více či méně přijatelnou formou shrnout pravidla netikety a poradit, jak se vyhnout těmto chybám. Ať jsou to formální RFC dokumenty (RFC1855, RFC1087 - Request For Comment, požadavek na komentář - pozn.red.), různé FAQ (Frequently Asked Questions, nejčastěji kladené dotazy - pozn.red.) - hlavně v moderovaných diskusích, nebo samostatné knihy. Rád bych upozornil na jeden z nejlepších zdrojů, na který jsem narazil - kniha "Netiquette" od Virginia Shae. Velmi podrobně rozebírá význam netikety, doporučené chování v jednotlivých místech kyberprostoru, nejhorší prohřešky proti netiketě, netiketu obchodní, filozofický i právní pohled. Kniha je k nalezení na adrese Albion.com/netiquette.

Z této knihy také pochází

10 základních pravidel Netikety:

1. Myslet na člověka

Pravděpodobně nám všem rodiči říkali: "Nedělej jiným, co nechceš, aby dělali tobě". Takže, než cokoliv v kyberprostoru napíšete, představte si, jak by jste se cítili, kdyby to někdo napsal vám. Je správné stát za svým názorem, ale je nesprávné se přitom dotýkat citů ostatních obyvatelů kyberprostoru.

V elektronické komunikace nám chybí mnoho prostředků vyjádření pocitů - tón hlasu, neverbální komunikace - a je neuvěřitelné snadné zapomenout, že na druhé straně sedí také člověk, se svými názory a pocity. Nejjednodušším kritériem je vždy před odesláním se sám sebe zeptat: "Řekl bych to někomu do očí?"

Dalším důvodem, proč zachovávat slušnost a netiketu je fakt, že na Internetu se prakticky vše někde archivuje. Příspěvky může číst šéf, manžel/ka, dítě, žák… A to i dlouhou dobu poté, co vy na ně zapomenete.

2. Chovejte se v kyberprostoru stejně, jako v životě

V životě většina lidí dodržuje zákony, mluví slušně a chová se eticky. Jedním z hlavních důvodů je strach z trestu za nezákonné nebo neetické chování. Na internetu je šance na potrestání mizivá. Kromě toho lidé zapomínají, že ostatní návštěvníci kyberprostoru jsou také lidé. Dochází proto k závěru, že nižší nároky na chování a etiku, spolu s porušováním zákona jsou v pořádku.

Není tomu tak, i když tato požadavky mohou být jiné, než v životě. Netiketa žádá, abychom dodržovali pravidla společnosti a kyberprostoru.

3. Dodržujte místní zvyklosti

To, co je v pořádku na jednom místě, může být hrubým porušením pravidel na místě jiném. Například diskuse o politice jsou na většině odborných serverů zakázané, ale prostory typu Neviditelného psa jsou k nim přímo určeny. Sledujte místo, kam hodláte vstoupit, než tam skutečně vstoupíte.

4. Respektujte čas a peníze ostatních obyvatel kyberprostoru

Nikdo není centrem kyberprostoru. Nikdo nemá povinnost odpovídat na argumenty, jakkoliv jsou správné, chybné, nebo vášnivě podané. Nečekejte, že každý bude ochoten debatovat na téma, které zajímá vás.

V diskusních skupinách umožňujících tvorbu dlouhých příspěvků a vkládání souborů - nedělejte to, když to není bezpodmínečně nutné. A když to je nutné, upozorněte na to již v názvu příspěvku, aby jej neotevíral (a tím pádem neplatil připojení) každý účastník.

5. Pracujte na svém image

I když by to tak mohlo vypadat, Internet není studené, nepřátelské místo. Většina lidí chce být oblíbena a má zájem o informace nebo diskusi k určitému tématu. Anonymita dává jednu velkou výhodu - účastníci nejsou souzeni podle věku, vzhledu, práce. Pouze podle kvality svých příspěvků.

Myslete proto na kvalitu svých příspěvků. Nejen po stránce gramatické - i když to určitě není na škodu - ale i po stránce obsahové. Je vhodné vědět něco o tématu, o kterém příspěvek je. Jestliže to, co píšete, obsahuje příliš mnoho frází jako "podle mne", "myslím", "zdá se mi", je otázkou, zda jej vůbec posílat.

Dále, buďte slušní a přátelští; je zbytečné urážet lidi a vyvolávat konfrontace jen pro radost z konfrontace. Výrazivo by mělo odpovídat cílové skupině; do většiny diskusních skupin mají volně přístup (i vaše) děti.

6. Sdílejte znalosti

Síla Internetu je ve množství. V tom množství lidí se vždy najde někdo, kdo je expert v dané problematice. Jestliže jste to v této chvíli zrovna Vy, zapojte se a předejte znalosti. Za odměnu, až v budoucnosti budete potřebovat radu nebo informaci Vy, budete mít slušnou šanci jí dostat. V případě, že se diskuse přenese do e-mail, je vhodné sepsat krátkou sumarizaci do diskusní skupiny, resp. odeslat e-mail všem ostatním zájemcům o problematiku.

7. Pomáhejte udržovat flamewar pod kontrolou

Flamewar je situace, kdy někdo z účastníků silně prosazuje svůj názor a nezadržuje emoce. V této chvíli takt a dodržování pravidel ustupuje stranou.

Netiketa nezakazuje flamewar, i když formálně může porušovat některá z pravidel. Flamewar má dlouhou tradici, kterou netiketa respektuje, a kromě toho uvolňuje nashromážděné napětí a pro většinu čtenářů bývá zábavný. Co ale netiketa zakazuje je prodlužovaný flamewar, kdy si několik málo účastníků neustále vyměňuje zuřivé příspěvky, které začnou dominovat tónu diskuse a rozloží jemnou ekologii skupiny. Je to k ostatním členům nefér, po jisté době již flamewar není zábavný a ostatní členy obtěžuje.

Proto, snažte se držet flamewar pod kontrolou, zbytečně jej neprodlužovat ani nerozšiřovat.

8. Respektujte soukromí

V reálném životě by Vás nikdy nenapadlo prohrabávat kolegovi šuplíky a soukromé dokumenty. Takže přirozeně nebudete číst ani jejich e-maily.

Tento bod je tu proto, že překvapivě mnoho lidí by to napadlo ;)

9. Nezneužívejte moc

V kyberprostoru jsou uživatelé, kteří mají více moci, než ostatní. Jestliže tuto moc máte, nezneužívejte ji. Moderátor diskusní skupiny by neměl mazat příspěvky jiného člena jen proto, že s ním nesouhlasí. Správce pošty by neměl číst e-maily ostatních uživatelů.

10. Buďte tolerantní

Každý má právo udělat chybu; a ne každý zná pravidla. Když někdo udělá chybu - překlep, zbytečný flame, příliš dlouhý příspěvek - buďte tolerantní. Jestliže je to malá chyba, nechte to tak. I když Vám to silně vadí, reakci pořádně promyslete. To, že dodržujete určitá pravidla Vám nedává právo je vymáhat od ostatních.

Jestliže se rozhodnete někoho upozornit, udělejte to taktně a slušně. Pokud možno soukromě, předpokládejte, že to bylo nedopatření, nikdy nebuďte arogantní. Bývá pravidlem, že upozornění na překlep samo obsahuje překlep, a upozornění na netiketu jsou často příkladem špatné etikety.
Další články tohoto autora:
Petr Kunetka

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku