NEVIDITELNÝ PES    //    EUROPE'S    //    ZVÍŘETNÍK    //    BYDLENÍ    //    EKONOMIKA    //    VĚDA    //    SCI-FI    //    SWNET   //    BAZAR    //    PARAGRAF    //    ENCYKLOPEDIE

Čtvrtek 26.4.2001
Svátek má Oto

Biologie a příroda
Vesmír
Fyzika
Medicína
Matematika
Historie
Umění
Filosofie
Psychologie
Humanitno
Techno
Chemik

Ohlašovna
Rozhovory
Recenze
Soutěže
Lidé
Co když...?
Satirikon
K diskusi
Pa - vědo

Archiv vydání


Alena Marešová

Neviditelný pes již před časem uveřejnil dotazník paní doktorky Marešové z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, týkající se extremismu. Nyní vás znovu prosí o pomoc.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci se t.č. zabývá trestnou činností policistů - jejími příčinami, nezbytnými podmínkami její existence a možnostmi její redukce. Dílčím úkolem je zjištění, jak v současnosti policii a policisty vnímá veřejnost a odborná veřejnost. Ze zkušených pracovníků justice a policie byl vytvořen soubor expertů, jejichž názory budou zpracovány a interpretovány zvlášť .Vzhledem k vynikajícím zkušenostem ze sběru názorů prostřednictvím dotazníků předložených internetové části veřejnosti, také v tomto případě jsem zpracovala krátký dotazník a prosím uživatele internetu o jeho vyplnění.
>>>


Pro zájemce uvádím program
43. semináře Společnosti pro talent a nadání - ECHA:
Kam směřuje vzdělávání nadaných dětí v Evropě?

Poradenská a výzkumná centra pro nadané
Koná se v pátek, 27.10.2000 ve 14 hodin, v Aule Pedagogické fakulty UK v Praze 1, M.D.Rettigové 4.

Promluví: PhDr Jolana Laznibatová z VÚDPaP v Bratislavě, ředitelka Školy pro mimořádně nadané děti a
PhDr Eva Vondráková, předsedkyně STaN-ECHA,

Obě jsou psycholožky a zúčastnily se 7.ECHA konference v Maďarsku a mezinárodního workshopu o centrech a síti péče o nadané, který se konal začátkem října 2000 v Chorvatsku. Další informace najdete na adrese: http://db.zpc.cz

ECHA sdružuje psychology, pedagogy a rodiče nadaných dětí. Od května 1995 je Poradcem Rady Evropy ve vzdělávání nadaných.

STaN-ECHA organizuje od r.1989 odborné semináře. Už sedmý rok existuje Klub rodičů STaN-ECHA, který se koná 1x měsíčně.
Kontaktní adresa:
PhDr Eva Vondráková, Klub rodičů,
FZŠ Chlupova 1800, 155 00 Praha 515.
E-mail
>>>


Dny otevřených dveří na Fyzikálním ústavu AV ČR

Probíhají v těchto temínech:

 1. 19. 10. 9 až 16 hod.
 2. 20. 10. 9 až 15 hod.
 3. 21.10. 14 až 18 hod.
 4. 22.10. 13 až 17 hod.
 5. 23. 10. 9 až 16 hod.

  Termíny v pracovních dnech jsou určeny pro školní výpravy. Čtvrtek a pátek a část pondělí už jsou nyní obsazeny.

  Budou připraveny ukázky a výklad k následujícím tématům:

  na pracovišti "Slovanka" (adresa: Pod vodárenskou věží 1, Praha 8 - Libeň)

  1. Kovy, které si pamatují
  2. Supravodivá levitace.
  3. Supertvrdé a technicky aplikovatelné vrstvy a povlaky připravované pomocí fyzikálních plazmových technologií.
  4. Kapalné krystaly - materiály pro obrazovky nové generace.
  5. Prozařovací elektronový mikroskop.
  6. Krystaly mění barvu světla.
  7. Laserové dělo.
  8. Výlet do světa elementárních částic (úvodní přednáška) + Křemíkové detektory částic + TILECAL.

  na pracovišti "Cukrovarnická" (adresa: Cukrovarnická 10, Praha 6 - Střešovice)

  1. Supravodivé jevy.
  2. Atomy pod mikroskopem.
  3. Sluneční elektrické články.
  4. Molekulární epitaxe aneb jak stavíme z molekul.

  Něco z toho, co se bude předvádět, lze nalézt i na stránce FzÚ pro veřejnost.


  >>>


  zajímá vás dění v AV - klikněte.
  >>>


  K DISKUSI: Další reakce na "Kruťáky"
  Zajímavý názor od Aleše Vyhnala
  >>>


  Zpráva pro tisk

  6. valné shromáždění Učené společnosti

  Ve dnech 15. a 16. května 2000 se v Praze uskutečnilo 6. valné shromáždění Učené společnosti ČR za účasti 42 řádných a 3 čestných členů.
  >>>


  VĚDA KONTRA IRACIONALITA /cyklus přednášek Sisyfa/ se naposledy na jaře koná
  ve ctvrtek 18. kvetna 2000 v 17 hodin v budove Akademie ved CR, Narodni 3, Praha 1, sal 206
  - Pred zahajenim obvyklych prednasek se uskutecni tolik ocekavane slavnostni predavani BLUDNYCH BALVANU Sisyfa za rok 1999 - presne v 17 h.
  >>>


  CZ BIOM - České sdružení pro biomasu Vás srdečně zve na seminář
  Biomasa pro obecní kotelny

  o možnostech ekonomického a ekologického vytápění v obci
  Svatoslav okres Třebíč,

  který se koná dne 18.5.2000 v obci Svatoslav, v zasedací síni Obecního úřadu, v centru obce


  >>>

 
POZOR
POZOR - Informace o přednáškách, sympoziích, seminářích, tiskových konferencích atd...
najdete v OHLAŠOVNĚ.
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Medicína

26.4. MEDICÍNA: Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie (7)
Karel Nouza, Martin Nouza

Systémová enzymoterapie u gynekologických zánětů a infekcí.

Adnexitidy patří k závažným a obávaným onemocněním. Postihují ženy především v reprodukčním věku a počty postižených se v posledních desetiletích trvale zvyšují. Diagnózu usnadňuje místní spontánní i pohmatová bolestivost a zánětlivý "tumor". Většinou bývá přítomen fluor, leukocytóza a zvýšená sedimentace; diferenciálně diagnosticky se uplatňují sonografie, laparoskopie a podrobné mikrobiologické vyšetření. V akutním stádiu se osvědčují cílená antibiotika a chemoterapeutika; zánět se tlumí nesteroidními antirevmatiky. V řadě případů však není léčba akutní ataky onemocnění plně úspěšná a chorobný proces se opakuje či postupně přechází do chronické formy s nežádoucími následky: časté salpingitidy vedou k srůstům a k zjizvení, s následným tubálním blokem a poškozením ovarií. I u chronických adnexitid jsou časté bolesti, fluor a poruchy cyklu; nezřídka - zvláště při oboustranném postižení adnex - je žena sterilní. Léčba chronických adnexitid není obvykle plně uspokojivá. Většinou nestačí analgetika ani antiflogistika. Při akutních exacerbacích jsou nezastupitelná cílená antibiotika; průkaz vyvolávajících mikroorganizmů však bývá obtížný. Nepřekvapuje proto, že jsou, zvláště při recidivujících a chronických adnexitidách, hledány nové účinné způsoby léčby.

Největší zkušenosti s preparátem Wobenzym u žen s akutní adnexitidou získala Dittmarova skupina (1986). V první studii u 100 nemocných srovnali autoři účinek Wobenzymu a nesteroidního antiflogistika. Po 14 dnech zaznamenali mírné či podstatné zlepšeni po obou preparátech: nicméně zcela bez potíží bylo 56,9 % pacientek léčených enzymy, ale jen 6,1 % pacientek léčených antiflogistikem. U žen s chronickou adnexitidou prokázal v randomizované dvojitě slepé studii shodnou léčebnou účinnost Wobenzymu a diklofenaku Friedrich (1993). Wobenzym byl navíc prost vedlejších účinků. Přesvědčivější jsou výsledky randomizované dvojitě slepé studie provedené Dittmarovou skupinou podle pravidel GCP (1992). Zařadili do ní 56 nemocných s klinicky, laparoskopicky a mikrobiologicky charakterizovanou akutní adnexitidou. Léčba byla zahájena sedmidenním podáváním doxycyklinu. Jedné polovině pacientek byl sou-časně podáván Wobenzym, druhé polovině placebo. Subjektivní a objektivní hodnocení i laboratorní ukazatele po 4 týdnech léčby vyzněly jednoznačně ve prospěch kombinované léčby antibiotikem a enzymy. Výrazně byla snížena teplota a počet leukocytů, zmírnil se výtok a zlepšil se lokální nález. Celkové skóre pokleslo v placebové skupině z 11,3 na 7,7, v enzymové skupině z 12,2 na 2,6. Autoři doporučují používat enzymoterapii zvláště u závažných akutních procesů, protože Ize očekávat rychlejší vyléčení a nižší výskyt následných komplikací. S výhodou ji však možno využít i u akutních atak chronické adnexitidy. Z našich gynekologů se systémové enzymoterapii věnuje už několik let Jarkovský. Ve své praxi užívá kombinaci antibiotik s Wobenzymem. K hodnocení vybral 74 pacientky s diagnózou recidivující adnexitida, parametritida nebo chronická pelveoperitonitida, u kterých selhávala konzervativní léčba. Palpační nález byl vždy verifikován sonograficky. V léčbě podává Deoxymykoin s Entizolem po 10 dnů nebo Augmentin po 7 dnů vždy spolu s Wobenzymem v dávce 3x5 dražé po dobu 15 dnů. Ve srovnání s klasickou léčbou bez enzymoterapie byl zaznamenán v průměru o 50 % rychlejší ústup subjektivních obtíží a o 55 % zkrácena doba pracovní neschopnosti. Objektivní uzdravení ve smyslu negativního palpačního a sonografického nálezu se podařilo dosáhnout u 34 pacientek, t.j. v 45,9 %. U zbývajících pacientek bylo zlepšení pozorováno ve 35 případech, t.j. v 47,3 %. Zlepšení subjektivních obtíží udávalo celkově 67 pacientek, t.j. 90,5 %. Jen u pěti pacientek přetrvávaly obtíže i po léčbě. Enzymoterapii je proto možno pokládat za mimořádně efektivní jak ve smyslu objektivních, tak i subjektivních parametrů.

Proteolytické enzymy využívají v rámci komplexní léčby chlamydiových, urea-plazmových a mykoplazmových infekcí mužů i žen Suchich a spol. (1996). Význam uvedených mikroorganizmů trvale roste: jsou totiž nejčastější příčinou zánětů urogenitálního systému mužů i žen. Často recidivují a přes léčbu se opakují nebo stávají chronickými.Vedle závažných obtíží jsou schopny vyvolat i neplodnost, a to nejen u klinicky zřejmých nemocných, ale i u asymptomatických nosičů. Přitom neexistují přes usilovný výzkum efektivní metody léčby. Obvykle doporučovaná a aplikovaná schémata antibiotické terapie sice přinášejí klinické výsledky, ale nejsou plně účinná. Ve 30 až 50 % totiž nedochází k eliminaci etiologických činitelů. Navíc infekce přechází i přes léčbu často do skryté formy a vzrůstá pravděpodobnost selekce rezistentních mikrobních kmenů.

Autoři proto provedli v roce 1996 studii u žen a mužů se zánětlivým onemocněním urogenitálních orgánů a/nebo neplodností spojenou s infekčním onemocněním (chlamydiózou, ureaplazmózou a mykoplazmózou). Randomizací byly vytvořeny tři skupiny. První skupinu tvořilo 53 žen a 26 mužů, kteří dostávali doxycyklin, minocyklin nebo ofloxacin po 10 dní. Druhou skupinu tvořilo 38 žen a 48 mužů, kteří dostávali tatáž antibiotika v poloviční dávce a intramuskulámí injekce chymotrypsinu po 20 dní. Třetí skupinu tvořilo 25 žen a 44 mužů, kteří dostávali poloviční dávku antibiotik a Wobenzym perorálně (5 tablet 3x denně po 20 dní). Léčba pacientů byla následována kontrolními vyšetřeními 2. a 12.-14. týden po jejím skončení. Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum byly stanovovány v buňkách získaných u mužů z močové trubice a u žen z endocervixu. Po izolaci a purifikaci DNA byl užita metoda PCR. Všichni pacienti byli také testováni na specifické protilátky, které byly ve všech případech pozitivní.

Z výsledků jednoznačně vyplývá, že perorální terapie antibiotiky s Wobenzymem projevila významně vyšší účinnost než léčba samotnými antibiotiky, a také vyšší účinnost než léčba injekcemi chymotrypsinu. Ve skupině užívající perorálně kombinace enzymů přešlo navíc mnohem vyšší procento pacientů do kompletní remise. Studie přesvědčivě prokázala, že u všech třech typů závažných urogenitálních infekcí je kombinace vhodné antibiotické léčby se systémovou enzymoterapií velmi účinná a léčebné výsledky jsou až překvapivě dobré. Vystoupí to zvláště na základě zjištění, že samotnou antibiotickou léčbou bez enzymů se podařilo dosáhnout u chlamydiózy klinického efektu ve 28 % a u ureaplazmózy ve 40 %. Hodnocení výtěrů z močové trubice a z endocervixu pak ukázalo, že chlamydie zůstaly u těchto žen přítomny ve více než 72 %. Při použití enzymoterapie bylo ve skupině s chlamydiózou vyléčeno 89,5-92,9 % a ve skupině s ureaplazmózou 75-84 %.

K objasnění mechanizmů terapeutického efektu proteolytických enzymů se nabízí jejich podpůrné působení na vstřebávání antibiotik a usnadnění průniku do těžko přístupných oblasti organizmu (k nimž tkáně a orgány reprodukčního systému ženy i muže nesporně patří). Suchich a spol. nakonec prokázali, že SET vyvolá úpravné posuny až normalizaci v oslabeném interferonovém systému. Další studii, ve které byla léčba antibiotiky doplněna Wobenzymem nebo nesteroidními antirevmatiky, provedli u 51 nemocných s urogenitální chlamydiózou Mikazans a Hartmanová (1996). Ve skupině bez enzymoterapie dosáhli "etiologického vyléčení" (PCR negativity) pouze u 40,43 % pacientů, ve skupině s enzymoterapií u 83,33 % pacientů. Vedle výrazného zlepšení klinického obrazu převyšujícího výrazně zlepšení v kontrolní skupině, zaregistrovali autoři i úpravu parametrů T a B imunitního systému, ke které při shodné léčbě bez enzymů nedocházelo.

Vážný medicínský problém představuje i "come back" klasických pohlavních chorob, především syfilidy a gonorey. U obou těchto závažných onemocnění antibakteriálni léčba často selhává. Dochází k tomu především v situacích, kdy onemocnění probíhá rychle, s komplikacemi, s častými relapsy a když se stává chronickým. V těchto případech se rozhodli Hartmanová a Mikazans prověřit SET (1997). Jejich soubor zahrnoval 30 nemocných s akutní i chronickou formou kapavky. U části prokázali současnou trichomoniázu, kandidózu, chlamydiózu nebo ureaplazmózu. Imunologické vyšetření prokázalo u všech pacientů pokles celkových (CD3+) T lymfocytů a CD4+ T lymfocytů a vzestup CD8+ T lymfocytů (s poklesem imunoregulačního indexu CD4/CD8), zvýšeny byly i IgA a koncentrace imunitních komplexů. Pacienty rozdělili do dvou skupin. První dostávala vhodná antibiotika a 14 dnů imunostimulační působky (natrium nucleinát a metyluracil). Druhá dostávala vhodná antibiotika a 3x 5 dražé Wobenzymu po 14 dnů. Při srovnání obou skupin vyzněly klinické i laboratorní výsledky jednoznačně ve prospěch léčby doplněné Wobenzymem. Výrazněji se upravily počty T lymfocytů i jejich podtříd, index CD4+/CD8+ se zcela normalizoval. Mnohem více se přiblížily k normě i koncentrace imunitních komplexů. Autoři uzavírají, že Wobenzym zvyšuje terapeutickou účinnost tradiční léčby těžkých a komplikovaných forem kapavky.

Velmi dobré zkušenosti s enzymoterapii získali uvedení autoři i u souboru 40 nemocných syfilidou. U poloviny léčených pouze antibiotiky zjistili po 3 měsících vymizení treponemového antigenu z krve v 45 % a vymizení kardiolipinového antigenu v 68 %. Ve skupině léčené spolu s antibiotiky i Wobenzymem vymizel treponemový antigen v 80 % a kardiolipinový antigen v 90 %. Procenko a spol. získali podobné zkušenosti u souboru 46 luetiků. U dvacetičlenné kontrolní skupiny (léčené jenom antibiotiky) dosáhli na konci 20tidenní léčby negativizaci kardiolipinu jenom ve 25 %, zatímco ve skupině léčené antibiotiky s Wobenzymem v 85 %. Při kontrole za jeden a půl roku byli ve skupině s Wobenzymem negativní všichni nemocní, ve skupině léčené jen antibiotiky zůstávalo 46,2 % pozitivnich. Souhrnně Ize říci, že systémová enzymoterapie představuje novou hodnotnou složku léčby akutních a chronických urogenitálních onemocněni. Je možno i užít ji jako monoterapii (u neinfekčních zánětů) či v kombinaci s antibiotiky a chemoterapeutiky (u infekčních zánětů). Přínos enzymoterapie je pozoruhodný i proto, že u příslušných onemocnění se téměř nevyskytují spontánní remise a jsou vysoce rezistentní na léčbu. Enzymoterapie je navíc prosta významnějších a závažnějších nežádoucích účinků.

Zítra:

Systémová enzymoterapie u infekčních onemocnění.
Další články tohoto autora:
Karel Nouza Martin Nouza

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku:
Výběr z vydání

 • FINSKÁ PŘÍRODA: Maria Osterlund: Vodní muzeum Aquaria

 • LIDÉ: O Schrödingerovi

 • MEDICÍNA: Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie (7)

 • LIDÉ: Psí špičáky z titanu

 • FINSKÁ PŘÍRODA: Antti Halkka: Informace o vlcích na Internetu

 • MEDICÍNA: Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie (6)

 • OHLAŠOVNA: Přednášky a semináře pořádané AV ČR

 • SOUTĚŽ: O knihu

 • K DISKUSI: Využití volného času vašeho počítače.

 • MEDICÍNA: Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie (5)

 • FINSKÁ PŘÍRODA: Ilmari Kosonen: Rozhoduje se o osudu estonských lesů

 • MEDICÍNA: Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie (4)

 • NÁŠ RYBNÍK: Co může způsobit výzkum aneb experimentální zvířata v Jizerských horách

 • FINSKÁ PŘÍRODA: Jorma Laurila: Oheň patří k přírodě lesa

 • BLUDNÝ BALVAN: Zlatý pro kolektiv

 • Na okraj

  Místopředseda Akademie věd ČR Vladimír Nekvasil,
  předseda Rady pro zahraniční styky Jiří Niederle
  spolu s ředitelem Ústavu informatiky Jiřím Wiedermannem

  si Vás dovolují pozvat na přednášku

  Anton Zeilinger
  z Vídeňské univerzity
  na téma:
  "SCHRŐDINGER´S ENTANGLEMENT: THE ESSENCE OF QUANTUM PHYSICS"

  přednáška se koná 27. 4. 2001 v 10:00 h v přednáškovém sále č. 206
  v II. patře hlavní budovy AV ČR v Praze 1, Národní 3

  Profesor Anton Zeilinger je přední expert v oblasti kvantové informace a jejích aplikací v kvantové kryptografii, kvantové teleportaci a při konstrukci kvantových počítačů.
  Profesor Zeilinger přednese velice aktuální přednášku o nově vznikající vědě o kvantové informaci,
  o které se hovoří jako o vědě pro nové století a tisíciletí.
  Jako první na světě realizoval experimenty, které potvrdily možnost kvantové teleportace, jevu, o
  němž se donedávna psalo jenom jako o science fiction.
  Tyto objevy mají bezprostřední dopad také na kvantovou kryptografii jako reálnou možnost
  bezproblémového přenosu utajených zpráv s téměř nulovou možností odhalení.
  S tím souvisí také možnost konstrukce nové kvality počítačů, tzv. kvantových počítačů, které by
  naopak skýtaly možnost narušení v současnosti používaných klasických metod šifrování a utajení s
  nedozírnými následky na bezpečnost ve světě, bezpečnost komunikace vůbec, bezpečnost finančních
  operací atd.

  Případné dotazy je možné adresovat na Ladislava Andreye e-mail: andre@cs.cas.cz

  Všichni zájemci, od čtenářů science fiction až po badatele ve fyzice elementárních částic a teorie
  všeho, jsou srdečně zváni!

  Po přednášce je plánována tisková konference.


  Společnost pro talent a nadání - ECHA
  (European Council for High Ability, its study and development)

  zve rodiče, učitele a další zájemce

  na 31. setkání Klubu rodičů, které se koná
  ve středu 18. dubna 2001 v 17 hodin

  ve Fakultní základní škole Chlupova, Praha 13 - sídliště Lužiny
  (tel.:02/6517327, tel.,fax,zázn.: 02/6513117)

  Na téma
  Emocionalita a duševní zdraví nadaných
  bude hovořit
  PhDr. Jiří Los
  školní psycholog gymnázia Buďánka

  Spojení: metro B, stanice Luka, přes most, 1. schody nahoru, doleva - ven z areálu, rovně k
  telefonní budce, za ní vpravo zelená budova (bývalé jesle)

  Informuje, organizuje a uvádí: PhDr. Eva Vondráková,
  předsedkyně STaN - ECHA

  Kluby rodičů se konají 1x měsíčně ve FZŠ Chlupova. Program má 2 části:
  1) Přednáška - beseda s hostem, na téma týkající se rozvoje nadání dětí
  2) Diskuse, výměna názorů a zkušeností rodičů, konzultace s odborníky  OHLAŠOVNA:Bludný balvan

  Anotace pro BlB 2000

  Jiří Grygar

  Letos jiz potreti udeli Cesky klub skeptiku SIYFOS bludne balvany Sisyfa za "mimoradne vykony v oboru mateni ceske verejnosti a rozvoji blativeho zpusobu mysleni", jak pravi statut pro Bludne balvany. Prislusne nominace v obou kategoriich [ jednotlivci a druzstva ] shromazdoval v prubehu celeho roku 2000 deviticlenny nominacni vybor, jenz se pak sesel k zaverecnemu hlasovani v lednu 2001. Po dukladne rozprave, v niz byli predstaveni vsichni uchazeci a jejich prinos v oboru, doslo k dvoukolovemu tajnemu hlasovani, na jehoz zaklade byli nominovani laureati v obou kategoriich a ve vsech trech stupnich [zlaty, stribrny a bronzovy bludny balvan].

  Vysledek hlasovani byl predlozen v souladu se statutem ke schvaleni na unorovem zasedani vykonneho vyboru klubu SISYFOS, jenz pak rozhodl, ze Bludne balvany za r. 2000 budou predany laureatum na mimoradnem verejnem zasedani Sisyfa v utery 10. dubna 2001 v 17 h v sale c. 206 budovy Akademie ved CR v Praze 1.

  Jednotlivi laureati pritom prevezmou jednak diplom a jednak samotny Bludny balvan - umelecky predmet z dilny vytvarnice Jitky Splitkove. V zastoupeni Sisyfa preda oceneni predseda Komitetu pro bludne balvany SISYFA Jiri Grygar, doprovazeny jiz tradicne tremi Graciemi. V zaveru ceremonialu pak prednesou povereni clenove Komitetu podrobnejsi oceneni prinosu jednotlivych laureatu.  Vážení přátelé, příznivci, přispívatelé a čtenáři UNIVERSA, dovoluji si vás pozvat:

  Tisková zpráva

  Průnik vědy a umění v Akademii věd

  Dovolujeme si vás pozvat na vernisáž výstavy

  JITY Splítkové
  Tušení člověka

  (spánek rozumu plodí příšery)
  Fotografie, grafiky, kresby, muláže, plastiky

  Dne 3. dubna od 17.00 hod
  ve foyer budovy Akademie věd České republiky v Praze na Národní třídě 3.

  PROGRAM VERNISÁŽE:
  Úvodní slovo Rudolf Battěk
  O popularizaci vědy a anticeně pro zástupce nevědy Bludný balvan promluví Jiří Grygar.
  Malou soutěž o knihy kvizů IQ Mensa uspořádá předseda MENSY Václav Fořtík
  Hudební doprovod: Richard Klíčník - housle, Radek Nikl - kytara

  Výstavu si budete moci prohlédnout do 20.dubna 2001 v pracovních dnech od 8:00 do 19:00 h  Bouřící Slunce a rokování hvězdářů

  Ve dnech 31. března - 1. dubna 2001 se v pražském Planetáriu bude konat 15. sjezd České astronomické společnosti

  - jedné z nejstarších vědeckých společností u nás. Jednání sjezdu se zúčastní na 40 delegátů jednotlivých složek společnosti a několik hostů, mimo jiné i zástupce Slovenské astronomické společnosti. Sjezd bude bilancovat činnost za uplynulé tři roky a volit nové vedení České astronomické společnosti na další tři roky.

  Část programu sjezdu bude přístupná i veřejnosti. V sobotu 31. března 2001 od 17 do 21 hodin jsou zájemci srdečně zváni do pražského Planetária na unikátní dvojpřednášku

  "Astronomie a lety do vesmíru v 21. století",

  kterou přednesou společně RNDr. Jiří Grygar, CSc., a Ing. Marcel Grün.

  Rokování hvězdářů přeje i Slunce. V současné době se Slunce nachází v maximu sluneční činnosti a lze na něm pozorovat značné množství slunečních skvrn. Už několik dní je na Slunci obří sluneční skvrna. Skupina, ve které se skvrna nachází, má délku 190 000 km, tedy 15 x větší než naše Země. Sluneční skvrnu doprovází velká erupční aktivita. Rozhodně stojí zato, aby se zájemci přišli podívat na hvězdárny a dalekohledem opatřeným slunečním filtrem se na strukturu této neobvykle velké sluneční skvrny podívali. Ti, kteří ještě neztratili filtry nebo speciální brýle používané v roce 1999 k pozorování zatmění Slunce, je mohou oprášit a podívat se na Slunce. Skvrna je tak velká, že ji lze snadno pozorovat i pouhým okem. V těchto dnech se skvrna nachází na středu slunečního kotouče. I delegáti sjezdu České astronomické společnosti budou o víkendu vycházet před budovu pražského Planetária, aby se na Slunce přes filtr podívali. Ani veřejnost by neměla váhat. Podívejte se na Slunce! Jen nezapomeňte, že dalekohled bez filtru by Vás mohl definitivně připravit o zrak!!

  Česká astronomická společnost (ČAS) je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. Byla založena v Praze 8. prosince 1917. Je kolektivním členem Evropské astronomické společnosti. ČAS v současné době např. pořádá Astronomickou soutěž pro mládež, věnuje se problematice tzv. světelného znečištění a v letošním roce připravuje řadu vzpomínkových akcí ke 100. výročí narození českého astronoma Antonína Bečváře, který se v padesátých letech 20.století celosvětově proslavil svojí trojicí hvězdných atlasů.

  ČAS má v současnosti asi 450 individuálních a 7 kolektivních členů - mezi nimi např. Astronomický ústav Akademie věd České republiky. Členem České astronomické společnosti se může stát každý s dovršeným věkem 15ti let. Ke svému zařazení do společnosti si může vybrat jednu z místních poboček nebo odborných sekcí. Informace o členství v České astronomické společnosti lze získat na www.astro.cz nebo na hvězdárnách.

  Pavel Suchan
  tiskový tajemník České astronomické společnosti - Štefánikova hvězdárna